Azúr Apartman
Azúr Apartman
Menü/Menu
 
Menetrend/Timetable
 
Időjárás/Weather
 
Látogatók/Visitors
Indulás: 2007-03-11
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Múzeumok Egerben/Museums

 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM


 Az egri vár története


    A gótikus palota emeletén kapott helyet a vártörténetet bemutató állandó kiállítás. A tárlat 2001. augusztusában nyílt meg. A fő cél, az egykori püspöki, később végvári funkciókat betöltő központ megismertetése, az itt folyó élet bemutatása az elmúlt évtizedek új kutatási eredményeinek közreadásával. Az élményszerűséget makettek, viseletrekonstrukciók, hanghatások és multimédiás rendszerek fokozzák. A kiállítás közel 600 négyzetméteren, nyolc teremben várja az érdeklődőket, ahol kronológiai sorrendben Szent István korától a Rákóczi- szabadságharcig kísérhetjük figyelemmel a vár történetét.
vartortenet

 


 

 
 
keptar

Egri Képtár


    Egerben, a római katolikus egyház egyik ősi magyarországi székhelyén a múzeum létesítésének első gondolata is az egyház vezető személyiségeihez kapcsolódott. Eszterházy Károly püspök nyomtalanul eltűnt gyűjteményének létéről csupán a korabeli források tudnak. Pyrker János László, volt velencei pátriárka, majd egri érsek képtárának gazdagságáról azonban már pontos adataink vannak, melyet rezidenciáján, az egri püspöki palotában nyilvános kiállításon is bemutatott. E remekműveket tartalmazó gyűjtemény nem maradt a városban, mivel a hazafias érzületű érsek, a reformkor nagyjaihoz csatlakozva, 1836-ban felajánlotta képtárát az akkor épülő pesti Magyar Nemzeti Múzeum számára. A nagy elődök követése általánossá vált az egri egyházi személyiségek körében, így amikor Bartakovics Béla érsek 1872-ben megalapította a Líceumi Képtárat és a Líceum második emeletének termeiben elhelyezte a műveket, volt mire alapoznia.
    A képtár alapját Aszalay László egri kanonok közel 100 darabból álló ajándékozása és Bartakovics Béla 1873-as vásárlásaként Bartakovics Flóris 50 darabos gyűjteménye alkotta. 1893-ban került a gyűjteménybe a hosszú évekig Egerben dolgozó Kovács Mihály festőművész több mint száz darabos hagyatéka. A képtár legértékesebb festményei Pánthy Endre címzetes püspök, egri nagyprépost, elsősorban Bécsben vásárolt gyűjteményével kerültek a kollekcióba. A Líceumi Képtár utolsó nagy gyarapodását Samassa József egri érsek, főként magyar festők műveiből álló ajándéka jelentette.Kazamata


    Varkoch Tamás kapitánysága idején, az 1540-es években az erődöt két részre osztották és megépült a ma is látható keleti várfal. Kialakult a belső vár és az 1702-ben felrobbantott külső vár. A falon csak egyetlen ponton építettek átjárási lehetőséget, a vár részeit összekapcsoló Setét-kaput. A kapu előtt mintegy 4 méterrel tárták föl a felvonóhidat alátámasztó falat, ahonnan a külső vár felé cölöphíd vezetett tovább. Az átjárót a külső vár elpusztulása után is használták, s csak a 19. század elején falazták be. Az egykori külső vár felé eső  ma elfalazott  árjáró előtt a Bornemissza Gergely által 1552-ben szerkesztett tüzes kereket láthatjuk.
    A Setét-kapuból továbbhaladva juthatunk a földszinti Kaszárnyatermekbe (Caserma), melyek az 1570-es években a Baldigara-féle erődítés során készültek. A mintegy negyven méter hosszú folyosók földdel takartak, így a tüzérségi támadások idején is hatékony védelmet jelentettek a védők számára. A földszinti kaszárnyatermek ma a középkori kőtárnak adnak otthont. A Kaszárnyatermekből a Gergely-bástyán és a délkeleti fülesbástyán áthaladva juthatunk el a földalatti folyosókig. Az 1570-es években épült járatrendszerből jelenleg két ág látogatható: a délkeleti rövid és az északkeleti hosszú folyosó. Az alagutak a falakkal párhuzamosan épültek. Hadászatilag azért voltak jelentősek, mert a föld alatt teremtettek átjárási lehetőséget a bástyák között. A  folyosókat aknafigyelésre is használták.
 
 
kazamata

 rotunda

Keresztelőegyház, Rotunda


     Eger korai történetének talán legfontosabb építészettörténeti és régészeti maradványa az a keresztelőegyház, melynek kutatását a Setét kapu mellett az 1970-es évek végén Kozák Károly régész kezdte el. A körkápolnát a későbbi templomépítkezések, korszerűsítések pusztították el, de alapfalai a betöltésben jórészt helyükön maradtak. A mintegy hét méter átmérőjű rotunda része volt az egykor itt álló püspöki udvarháznak. Sajnos, csak a kápolna déli oldali íve maradt meg, valamint néhány falrészlet az északkeleti falívből. A régészeti feltárás során egy kőlappal fedett, épített sír került elő, melyben ugyan csontmaradványok nem voltak, de elhelyezkedése és a sírban talált fejtámasz magas rangú egyházi személyre utaltak.

 


 

Középkori székesegyházak


    Az első magyar király, Szent István tíz püspökséget alapított, ezek közt az egri 1001-1009 között a várdombon jött létre. Ezt követően több mint ötszáz évig itt volt az egri püspökség központja. A fél évezred során több templom épült a várban. A bazilika, melyet Szent János evangélista tiszteletére szenteltek, a 11-12. században épült. A székesegyház magas rangú egyházi és ritkábban világi személyek végső nyughelye volt. A szentélly átellenes végében, a padlószint alatt épült kriptában temették el I. Imre királyt. A tatárok 1241-ben a székesegyházat feldúlták, kirabolták.
    A székesegyház nagyszabású gótikus átépítése a 14. század derekán történt. Erről tanúskodik IV. Kelemen pápa 1347-ben kiadott búcsúengedélye is, mellyel a székesegyház építésének folytatását kívánta segíteni. Az engedélyt az egyházfő II. (Dörögdi) Miklós püspöksége idején bocsátotta ki, akinek utóda Széchenyi Mihály püspök a templom további építésére újabb búcsúengedélyt kapott. A templom két oldalán kápolnák épültek, melyek falát támpillérekkel erősítették meg. A 14. század végéig  a források szerint  összesen 15 oltár létesült a katedrálisban. A következő század második felében volt az utolsó nagyobb építés. II. Pál pápa 1468-ban kiadott oklevele szerint ekkorra a székesegyházat az idő és a husziták nagyon megrongálták. Egy monumentális, háromhajós, kápolnakoszorús, szentélykörüljárós székesegyház tervei születtek meg, melynek keleti része készült el a század végéig. Méretében építészeti megoldásaiban vetekedett volna a korszak bármelyik európai katedrálisával, de sajnos a megváltozott külpolitikai viszonyok miatt építése nem folytatódott. 1506-ban villámcsapás érte, mely hatalmas tűzvészt okozott. A helyreállítás jelentős összegeket emésztett fel, a további építés végleg lekerült a napirendről.
    Buda török kézre kerülése után, nagyobb ütemben folytatódott a vár megerősítése. Ennek esett áldozatul a székesegyház gótikus szentélybővítménye, melynek felső részét 1542-ben Varkoch Tamás várkapitány lebonttatta, alsó részét bástyává alakíttatta és ehhez csatlakoztatta a belső és külső várat elválasztó keleti várfalat.
 
templom


hosok

Hősök terme    A palota földszintjén található terem a 18. században előbb a várparancsnokok, majd a század végétől a börtön kápolnája volt. Ebből az időszakból maradt fenn töredékesen a rabok által készített fekete- fehér Golgota falfestmény és más ábrázolások. Márványtáblán olvashatjuk az 1552. évi várvédelem ismert hőseinek névsorát. Oldalt három- három szobor áll, szimbolikus alakok. A szobrok között álló szarkofágokban nyugszanak a várvédők földi maradványai. A terem közepén áll Dobó István várkapitány síremléke. 1896- ban, mint történelmi ereklyét mutatták be a Millenniumi Kiállításon, Budapesten. Mai helyére a Hősök termébe 1965- ben került.

 


 

A Nagypince, Börtönkiállítás


A vár udvaráról a Képtár épület mellett lépcsőn juthatunk le a Nagypincébe. A Képtár épület helyén a 16. századi alaprajzok tíz helységből álló három egységre tagolódó épületsort mutattak, ezek a kanonokok házai voltak. Ehhez csatlakozott délről a kenyérosztó ház és a pékség, melyek alatt húzódó pincéről a 16. századi leltárkönyvek is megemlékeztek. A házsort egy nagy méretű magtár épület zárta, melynek alapfalai ma is láthatók. Az egykori épületsorból egyedül a pince maradt meg, mely - helyreállítás után - A "Kivégzés, tortúra, megszégyenítés a régi Magyarországon" című kiállításnak ad helyet. A börtönkiállítás néven ismert tárlat a középkori Magyarország büntetési nemeit mutatja be. A két ágból álló pince bal oldali ágában a megszégyenítés, testfenyítés, testcsonkítás eszközeit láthatjuk. Itt kapott helyet a pellengér (szégyenoszlop), mely általában a piactéren állt és kisebb vétségeket, tolvajokat, erkölcstelen életet élőket, pletykálkodó asszonyokat büntettek vele. Gyakran súlyosbították a büntetést szégyenkővel, melyet a szégyenoszlophoz kötözött bűnös nyakába akasztottak vagy szégyenálarccal, csengettyűgallérral. A piactereken szabtak büntetést a kalodákkal is, melyek álló és ülő változatát is ismerjük. Érdekes változat volt a páros kaloda, mely perlekedő asszonyok, acsarkodó szomszédok büntetésére szolgált. A folyosó végén siralomházat rendeztek be, ahol a halálra ítélt az utolsó napjait töltötte. A jobb oldali folyosó középkori kivégzési nemeket és eszközeiket mutatja. A kivégzés a feudalizmus korában súlyos bűncselekmények esetén az elrettentést szolgálta, ezért nyilvánosán hajtották azt végre. A folyosó végén a tortúra eszközeit mutatják be. A szerencsére ma már csak történeti kiállításon látható eszközök sok érdeklődőt vonzanak.
borton

 

 

Múzeumok Egerben

 

 

Líceum Főegyházmegyei Könyvtár
3300 Eger, Eszterházy tér. 1.
Tel.: 36 520-400, 36 325-211.
Nyitva: márc. 01-szept. 30. K-V: 09.00-15.00
okt. 01-dec. 22. Szo-V: 9.00-13.00
jan. 06-febr. 28. Szo-V: 09.00-13.00
Web: http://www.ektf.hu
Műemlék könyvtárterem és könyvgyűjtemény a XVI.XVII. századból.

Líceum Csillagászati Múzeum, Spekula
3300 Eger, Eszterházy tér. 1.
Tel.: Tel. 36/520-400
Nyitva: márc. 01-szept. 30. K-V: 09.00-15.00
okt. 01-dec. 22. Szo-V: 9.00-13.00
jan. 06-febr. 28. Szo-V: 09.00-13.00
   
Könyvészeti, egyházi emlékek. Csillagászati kiállítás. A XVIII. sz. csillagászati eszközeit mutatja be.

Dobó István Vármúzeum
3300 Eger Vár 1.
Tel.: 36/312-744
Nyitva: nov. 01-febr. 28. 8.00-17.00
ápr. 01-aug. 31. 8.00-20.00
március és október 8.00-18.00
szept. 01-30. 8.00-19.00
   
A Kazamata és a Hősök terme minden nap nyitva van. A többi kiállítás hétfőnként zárva tart.

Sportmúzeum
Heves megye vízilabdasport történetének kiállítása
3300 Eger, Kossuth u. 9.
Tel.: 36 511-777
Nyitva: máj.01.-szept.30., K-V: 9.00-17.00

Érseki Gyűjteményi Központ
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Tel.: 36 421-332
Nyitva: nov. 01-márc. 31. H-P: 8.00-16.00
ápr. 01-okt. 31. K-Szo: 9.00-17.00
Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből (1699-1943).

Gárdonyi Géza Emlékmúzeum
Gárdonyi Géza lakóháza, 3300 Eger, Gárdonyi u. 28.
Tel.: 36 312-744
Nyitva: márc.01-okt.31 K-V.: 9.00-17.00
nov. 01-febr. 28.: ZÁRVA
Az író lakóháza volt 1897-1922 között. E házban írta sok művét, közötte az Egri csillagokat is. Egyik legszebb történelmi regénye a 16. század törökellenes harcainak állít emléket. Az előszoba kezdettől fogva a könyvek befogadására szolgált. A hálószobában szinte minden bútordarab az eredeti helyén maradt. A kisebb faragott íróasztalnál írta az Egri csillagokat. A festmények, iskolai palatáblára rögzített tájképek jelzik, hogy Gárdonyi szívesen festett. Az otthonos hálószobát puritán egy­szerűség jellemzi. A dolgozószoba inkább teremnek nevezhető. Barna festése Gárdonyi egyetlen szenvedélyére, a dohányra utal. A tetővilá­gításra a napközbeni zajtól védő, zárva tartott ablakok miatt volt szükség. Könyveinek száma megközelítette a tízezret, de annak értéke a tartalomban, tárgykörük változatosságában van. Belépve, az író nagy íróasztala látható, amelyen annyi értékes munka készült. Itt található Dankó Pista szegedi cigányprímás cimbalma. A vitrinekben megfigyelhetők még titkosírásos jegy­zetei is. A kertben látható az író bronz szobra, Somogyi Árpád alkotása.

Vitkovics Ház
Vitkovics Mihály Emlékszoba Kepes György fotóművész állandó kiállítása
3300 Eger, Széchenyi u. 55.
Tel.: 36 412-023
Nyitva:  jan.03-ápr.30.  H-P.: 10.00-16.00
             máj.01.-szept.30.  K-V.: 10.00-16.00
             okt.01.-dec.22. K-P.: 10.00-16.00

Rác templom
3300 Eger, Vitkovics u. 30.
Tel.: 36 320-129
Nyitva: K-V.: 10.00-16.00 egész évben
A XVIII. században épült Görögkeleti templom, melynek ikonosztáza 1789-1791 között készült.

Palóc Népművészeti Kiállítás
3300 Eger, Dobó utca 12.
Tel.: 36 312-744
Nyitva: ápr.07-szept.31-ig K-V.: 9.00-17.00

Minaret
3300 Eger, Knézich K. u.
Tel.: 70 202-4353.
Nyitva: ápr. 01 - okt. 31.: H-V.: 10.00-18.00

200 éves István Pince és Bormúzeum
3300, Eger, Tündérpart 5.
Tel.: 36 313-670
Nyitva: ápr. 01-okt.31. H-Szo.: 14.00-22.00
nov.01-márc31. Előzetes egyeztetés alapján!
Csoportoknak bejelentkezésre bármely időpontban.

Magyar Kocsik Kiállítása
Eger külterület, Noszvaji út mellett, Mátyus Udvarház
Tel.: 36 517-937
Nyitva: Átalakítás miatt ideiglenesen zárva!

Egri Történeti Tárház
Eger, Dobó u. 9. (bejárat a Fazola utca felől)
Tel.: 36 321-715
Nyitva: ápr.10.-okt.31. K-V.: 10.00-17.00
nov.01.-ápr.9.  K-V.: 10.00-15.00
Eger műemlékekben gazdag környezetében található a különleges hangulatú kiállító terem, melyben Tóth Sándor magángyűjteménye látható. A kiállítás elődeink fegyvereit hivatott bemutatni, az őskortól a szabadságharcig. A lő- és szálfegyverek, szablyák, kardok és egyéb kiegészítő 235 m2-en 20 db vitrinben foglalnak helyet. A bemutatott fegyverek egyedisége és eredete minden gyermek és felnőtt figyelmét felkelti. A Történeti Tárházban előzetes egyeztetés esetén lehetőség adódik történelem órák megtartására, szakszerű tájékoztatásra szükség esetén jeltolmács közreműködésével.

Kopcsik Marcipánia és Harangöntő Ház
3300 Eger, Harangöntő u. 4. (a Minaret mellett)
Tel.: 36 412-626
Web: http://www.evatrt.hu
Nyitva: ápr.10.-okt.31. H-V.: 9.00-18.00
nov.01.-ápr.9. K-V.: 9.00-17.00
Nagy szeretettel meghívunk Téged a Kopcsik Marcipániába. Gyere, nézz körül és higgy a szemednek. Amit látni fogsz az mind, mind marcipánból készült. A csoda megalkotója Kopcsik Lajos Guinness-rekorder és Oscar-díjas mestercukrász. Az EVAT Rt. otthont teremtett az elkészült remekműveknek és megnyitotta a kiállítás kapuit a nagyközönség előtt. Állj meg Te is most egy pillanatra és engedd, hogy magával ragadjon a látvány. Hajts fejet a fantázia és a kézügyesség eme nagysága előtt, amely itt fogad.

"Szemfényvesztés" kiállítás
3300 Eger, Városfal út, a buszmegálló alatt.
  Jelentkezni lehet: hétköznapokon 8-12 óra között, csoport érkezése előtt min. 1 nappal.
Minimum 10 fő, maximum 15 fő.
Tel.: 30 337-2398
A "Szemfényvesztés" egy olyan szórakozási lehetőség, melyet többek között azért hoztak létre, hogy megismertessék az emberekkel a vakok és látássérültek életét. A látogatók több, mint 100 m hosszú pinceágon vonulhatnak végig, vak idegenvezetők közreműködésével teljes sötétségben, ahol a valóságot hangokkal, illatokkal és berendezésekkel próbálják illusztrálni. A program kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, egy csoport max. 10-12 fős.

Tűzoltó Múzeum
3300 Eger, Tűzoltó tér 5.
Tel.: 36 321-715
Web: http://www.evatrt.hu
Nyitva: ápr.10.-okt.31. K-V.: 10.00-17.00
nov.1.-ápr.9. K-V.: 10.00-15.00
A tűzoltóság történetével és a lánglovagok mindennapi munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók.

 

 
Napok/Calendar
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Programok/Programmes
 
Idő/Time
 
Kirándulások
 
Éttermek/Restaurants
 
Linkek/Links
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!